• Grey YouTube Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon

© 2015-2019 בית הספר לחווית לקוח

מפגש בכירים ינואר 2018

890 ש"ח + מע"מ

ההשתתפות ללא תשלום לחברי הפורום לחדשנות בשיווק

הרחבה על נושאי הרצאת ורד חורי

  • מודל בוחן הבריף – העקרונות המנחים בניית תמהיל דיגיטלי מוצלח

  • מיקרו סגמנטציה – הגדרת קהלי יעד ומיקרו קהל בעזרת שיטת הפרסונות

  • תוכנית שיווקית מוכוונת מטרות עסקיות

  • KPI, CTA - יעדים מדידים והשפעתם על האסטרטגיה

    Always On או עבודה בקמפיינים עונתיים? - ביצוע התאמות לתקציב השיווק ומשך זמן הפעילות.

    ניתוח התחרות והשפעתה על האסטרטגיה הדיגיטלית (תמהיל, קריאייטיב)

פעילות הפורום בחסות